Tarieven

De volgende tarieven gelden:

€ 36,- per uur privéles of per twee aaneengesloten halve uren.
€ 23,- per half uur privéles.

Voor tarieven voor groepslessen, workshops en clinics kunt u contact met mij opnemen.

Reiskosten zijn 30 cent per kilometer (retour), voor locaties binnen 20 km enkele reis gelden geen reiskosten.

Voorwaarden

Als WRAN Erkend Trainer is de Gedragscode voor WRAN Erkende Trainers van toepassing.

Er geldt een privacyverklaring.

De volgende klachtenregelingen zijn van toepassing:

Klachtenregeling EZ Riding/Westernopleiding

Verfahrensvereinbarung über den Umgang mit Beschwerden im Bereich der APO-Lehrgänge

Algemene voorwaarden EZ Riding/de Westernopleiding

EZ Riding is de eenmanszaak van Erika Zengerink. De Westernopleiding (www.westernopleiding.nl) is een onderdeel van EZ Riding en zal als zodanig niet apart genoemd worden.

  • Het dragen van een veiligheidscap (NEN-EN 1384 of recenter) is verplicht voor alle ruiters.
  • Schoenen/laarzen en overige kleding moeten veilig en passend zijn voor het gevraagde werk (grondwerk of rijden).
  • Het harnachement moet veilig zijn: versleten onderdelen moeten vervangen worden en de voet moet altijd makkelijk uit de stijgbeugel kunnen.
  • Voor het leiden van een paard/grondwerk wordt het dragen van handschoenen aangeraden.
  • De les afzeggen vanwege de weersomstandigheden mag tot een uur voor de les, vanwege ziekte van ruiter of paard dito, vanwege andere redenen minimaal 24 uur van tevoren, anders kan het lesgeld in rekening gebracht worden.
  • Voor clinics/cursussen/opleidingen gelden andere restitutievoorwaarden. Zie hiervoor het desbetreffende inschrijfformulier.
  • Elke deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de les/clinic/cursus/opleiding. De deelnemer c.q. eigenaar van het paard is ten allen tijde verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en schade toegebracht aan de accommodatie. De deelenemer c.q. eigenaar dient dus W.A. verzekerd te zijn. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tuigage en andere eigendommen. Deelname aan een les, clinic, cursus of opleiding is voor eigen risico. Erika Zengerink is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens de lessen of clinics.
  • Wij verklaren hierbij dat wij geen enkele invloed hebben op de opmaak en/of de inhoud van de gelinkte pagina`s. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina`s in onze website. De inhoud van de gelinkte pagina`s weerspiegelen niet onze mening. Deze verklaring geldt voor alle aan onze website gelinkte externe pagina`s en voor de content waartoe de links op onze website voeren.